Sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2014 roku

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpracy z pracodawcami z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Czytaj dalej

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy

Niniejszy raport jest rezultatem badań i analiz socjologicznych, których nadrzędnym celem było zdiagnozowanie potrzeb, oczekiwań i możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat zamieszkałych na terenie aglomeracji poznańskiej. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przez konsorcjum badawcze: „Aleksandria” Aleksandra Langner oraz Ośrodek Badań Społecznych INDEKS z Poznania w okresie od lutego do marca 2014 roku. Czytaj dalej

Sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy

Badanie „Sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy” zrealizowano wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz pracodawców z Poznania i powiatu poznańskiego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w okresie od 10 lipca 2013r. do 30 września 2013 roku. Czytaj dalej

Prowadzenie działalności gospodarczej, pomocy w znalezieniu pracy, wsparcia w powrocie na rynek pracy

Broszury z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, pomocy w znalezieniu pracy, wsparcia w powrocie na rynek pracy oraz współpracy z pracodawcami.

Polecamy uwadze
Zespół WCES

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Ogólna broszura, informująca o ofercie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Polecamy uwadze
Zespół WCES

Usługi dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukująch pracy

Broszura informująca o usługach oferowanych osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy.

Polecamy uwadze
Zespół WCES