Ustawy

Akty prawne związane z tworzeniem spółdzielni socjalnych

Akty prawne związane z tworzeniem fundacji, stowarzyszeń

Akty prawne związane z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akty prawne związane z prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe

nowe! przepisy obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.

Akty prawne związane z księgowością, finansami, podatkami i zatrudnianiem w organizacjach pozarządowych

Akty prawne związane z administracją publiczną

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP ( http://isap.sejm.gov.pl/ ) lub ze strony:http://dziennikustaw.gov.pl. Tekstów rozporządzeń i zarządzeń (także ich projektów) można szukać na stronach odpowiednich ministerstw oraz urzędów centralnych.