Fundacja Edukacja Demokratyczna Horyzont

Uczymy się! Nie nauczamy!

Bazą wyjściową naszej szkoły są kompetentni dorośli – ludzie dojrzali wewnętrznie, wyrozumiali, cierpliwi, wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, umiejący dostrzec i pomóc drugiemu (i dziecku i dorosłemu) w jego osobistych zmaganiach, inspirujący dzieci i siebie nawzajem do poszukiwań tego, co sprawia, że wzrastamy wewnętrznie i stajemy się dojrzalszymi do życia w świecie jednostkami, coraz bardziej odpowiedzialnymi za siebie i swój rozwój. ​
Dlaczego dzieciom w naszej szkole i nam jest ze sobą dobrze? Bo nie obawiamy się być tacy, jacy jesteśmy – prawdziwi. Czasem smutni, czasem zdenerwowani, czasem weseli – wszystkie emocje przyjmujemy z całym dobrodziejstwem inwentarza. Lubimy się wzajemnie, tworzymy środowisko, w którym dzieci czują się bezpiecznie, bo są w pełni akceptowane dokładnie takie, jakie są, w tym momencie życia, w którym dokładnie się znajdują. Tam, gdzie kończy się nacisk i przymus, zaczyna się wolna wola człowieka, chęć chcenia czegokolwiek.

Dane kontaktowe:

Fundacja Edukacja Demokratyczna Horyzont

Szklarniowa 14, 61-680 Poznań

 

 

Horyzont – Wolna Szkoła

Gromadzka 12, 61-655 Poznań

​tel.: 608 378 270 Asia

tel.: 600 046 187 Karolina

e-mail: info@horyzont.org.pl

www.horyzont.szkola.pl

www.facebook.com/Horyzont.Szkola.Demokratyczna.Poznan

www.facebook.com/Horyzont.Przedszkole.Demokratyczne.Poznan

Oferta:

Edukację traktujemy jako proces rozwoju osobistego. Najważniejszy jest dla nas harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka przygotowujący do spełnionego i bogatego emocjonalnie życia. Każdy funkcjonuje w swoim własnym tempie w zgodzie z potrzebami i chęciami. Przedszkole i szkoła są dla nas miejscem, w którym towarzyszymy dzieciom w odkrywaniu świata.

Nasz model edukacyjny oparty jest na dobrowolności i braku przymusu. Wspieramy proces uczenia się, ale nie nauczamy. Nie podejmujemy decyzji za dzieci, stwarzamy natomiast okazje, które prowokują do myślenia, działania, słuchania i mówienia. W procesie edukacji wykorzystujemy doświadczenia, zainteresowania oraz kompetencje dziecka. Szukamy i nie blokujemy naturalnego pędu do nauki oraz eksploracji.

​Nie dzielimy dzieci ze względu na wiek, uczymy się w grupach kompetencyjnych oraz indywidualnie, zajęcia dostosowujemy do możliwości grupy oraz naturalnych zainteresowań.

​Stawiamy na rozwój aktywności dzieci, przejawiającej się najbardziej w różnego rodzaju zajęciach praktycznych. Pokazujemy jak połączyć teorię z praktyką. Uczymy się poprzez dokonywanie odkryć. Uczenie staje się odkrywcze wtedy, gdy zapewnia nowe spojrzenie na przyswajanie treści, kiedy pozwala samodzielnie formułować nieznane przedtem uogólnienia oraz posługiwać się nimi w działaniu.