Partnerstwo w Kleszczewie

Członkami partnerstwa lokalnego w Kleszczewie są przedstawiciele samorządu lokalnego, radni, sołtysi, nauczyciele, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Spółdzielnia Socjalna EMA, która jest pierwszym tego typu podmiotem w Kleszczewie. Mimo wielu początkowych trudności, spółdzielnia ta zakorzeniła się już na terenie gminy i z sukcesem prowadzi działalność gastronomiczną.

Obecnie członkowie partnerstwa za najpilniejszy do rozwiązania problem uznali potrzebę utworzenia klubu/świetlicy dla młodzieży, w której zatrudniony byłby opiekun/animator organizujący im w zróżnicowany i atrakcyjny sposób zajęcia, umożliwiając przede wszystkim zwyczajne spotkania w rówieśniczej grupie.