Księgowość spółdzielni socjalnej

Spółdzielnia Socjalna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, ciąży na niej obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej. Spółdzielnia socjalna w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. Fakt ten wymusza na spółdzielni socjalnej obowiązek  prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – tzw. pełnej księgowości.

Ksiegowość Spółdzielni Socjalnej

Ksiegowość Spółdzielni Socjalnej

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące pojęć księgowych, dokumentów księgowych oraz analizy dokumentacji księgowej. Niezbędnym jest, aby każdy członek spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność gospodarczą, posiadał wiedzę dotyczącą podstaw księgowości. Pozwoli to na prawidłowe sporządzanie źródłowych dowodów księgowych oraz ocenę sytuacji finansowej spółdzielni.

 

.