Dyżur doradczy w gminie Nekla

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” serdecznie zaprasza na dyżur doradczy w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej w gminie Nekla. Dyżur odbędzie się w dniu 27.06.2014 w Nekielskim Ośrodek Kultury przy ul. Poznańskiej 25 w godzinach 10.00-14.00. Czytaj dalej

Wizyta studyjna z Gminy Nekla

W dniach 25-26.11.2013 odbyła się wizyta studyjna reprezentacji partnerstwa lokalnego gminy Nekla. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego i organizacji obywatelskich zainteresowani tematem ekonomii solidarnej i wrażaniem jej rozwiązań na terenie ich gminy. Wizyta odwiedziła następujące podmioty: Gospodarstwo Ekologiczne Chudobczycach, Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Integracji Wspólnoty Barka w Chudobczycach, Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez stowarzyszenie „Wielkopomoc” w Posadówku, Siedziba Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” przedsiębiorstwo społeczne „Ksero-Druk”, CIS prowadzony przez Stowarzyszenie Szkoła Barki, Kawiarnia „W Starej Piekarni”, Centrum Integracji Społecznej i Hostel dla bezdomnych prowadzone przez Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundacje „Gębiczyn”. Uczestnicy utwierdzili się w potrzebie budowy podmiotów ekonomii społecznej na terenie ich gminy. Poznali także konkretne przykłady i praktyków takiej działalności. Pomoże im to w pracy nad budową centrum integracji społecznej, która zaplanowana jest na następny rok. Budowa partnerstwa lokalnego we Nekli prowadzona jest w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Spotkanie partnerstwa lokalnego w Nekli

W dniu 26.09.2013 odbyło się spotkanie partnerstwa lokalnego w powiecie Wrzesińskim w gminie Nekla. W spotkaniu udział wzięli  p. Burmistrz Karol Balicki, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Gminy i organizacji obywatelskich. Ze strony Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka udział wzięli Mieszko Pospiech Animator partnerstw lokalnych, Pan M.Małach Spec. ds. zakładania spółdzielni socjalnych, Marcin Sadowski Spec. ds. ekonomii społecznej.

Raport z Spotkania Partnerstwa Lokalnego w Nekli w dniu 26.09.2013