Partnerstwo w Brodnicy

Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Brodnicy zostało podpisane 10.03.2015 r. Celem partnerstwa jest wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych na terenie gminy. Jednym z członków partnerstwa jest Polski Związek Ziemiański, reprezentowany przez Prezesa p. Jerzego Mańkowskiego.