Partnerstwo w Dolsku

Partnerstwo lokalne w Dolsku podjęło działania w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej w 2016 roku. Pojawiła się wówczas inicjatywa utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przez jedno z lokalnych stowarzyszeń. Przedstawiciele partnerstwa w czerwcu 2016 odbyli wizytę studyjną do Krobi (gdzie poznali Spółdzielnię Socjalną Kamerdyner, Centrum Integracji Społecznej, Spółdzielnię Socjalną ECOSS oraz Fundację Ziemi Krobskiej im. Prof. R.T. Hałasa prowadzącą Muzeum Stolarstwa i Biskupizny). Udali się też do Rawicza, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej i Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej.