Konkurs dla Młodzieży

Konkurs o Ekonomii Społecznej dla Młodzieży FILM-ES przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie  świadomości na temat ekonomii społecznej i funkcjonujących w tym obszarze przedsiębiorstw społecznych czy organizacji pozarządowych.

W pierwszym etapie (powiatowym) 5-osobowy Zespół uczniów ma za zdanie nakręcić krótki film o funkcjonowaniu Podmiotu Ekonomii Społecznej, a następnie, Zespół, który wygra etap powiatowy, napisze koncepcję funkcjonowania Spółdzielni Uczniowskiej, na działanie której będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.

Na prośbę szkół, termin zgłoszeń do Konkursu przedłużono do 11 maja 2018 r.

              

Zaproszenie do udziału w konkursie: Zaproszenie do udziału w Konkursie dla Młodzieży o ES

Regulamin konkursu: Regulamin Konkursu o ES dla młodzieży

Harmonogram konkursu: Harmonogram Konkursu o ES dla Młodzieży

Dokumenty do wypełnienia:

Zał 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zał 4 Koncepcja Spółdzielni Uczniowskiej

Lista podmiotów ekonomii społecznej subregionu poznańskiego: Zał 2 Lista Podmiotów Ekonomii Społecznej