Partnerstwo w Czerwonaku

Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Czerwonaku zostało podpisane 23.06.2015 roku. Na terenie gminy od wielu lat działa Spółdzielnia Socjalna osób fizycznych Dąb. Współpraca pomiędzy lokalnym samorządem, ośrodkiem pomocy społecznej a spółdzielnią wzbogaca tradycyjne funkcjonowanie tych podmiotów o troskę o najbardziej wykluczonych mieszkańców gminy. Działania partnerstwa od początku skierowane też były na wzmacnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi.