Partnerstwo we Wronkach

Partnerstwo lokalne na terenie Wronek zostało powołane już 18.09.2014 uroczystym aktem podpisania porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Partnerstwo na zasadzie współpracy i dialogu samorządu lokalnego, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz instytucji ma tworzyć warunki dla rozwoju ekonomii społecznej. Ten bardzo nowatorski w gminie program daje ogromne szanse tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, ale także dla byłych więźniów opuszczających zakład karny we Wronkach. Jednym z celów partnerstwa jest wypracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie.

We Wronkach od paru lat działa też Spółdzielnia Socjalna Eko-Przemiana, nadal potrzebująca wsparcia partnerstwa lokalnego, specjalizująca się w wybranych usługach z zakresu mechaniki samochodowej oraz usługach opiekuńczych.