Partnerstwo w Stęszewie

W Stęszewie kilka lat temu działała spółdzielnia socjalna, świadcząca m.in. usługi sklasyfikowane w PKD jako: „pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych”. Chodzi o Spółdzielnię Socjalną „Bezpieczni Podopieczni”, która została zarejestrowana w 2012 roku.

Niestety spółdzielnia ta nie wytrzymała „próby czasu” i po kilku latach jej działalność została zawieszona. Przez rok od powstania wszystko działało prawidłowo (niemalże podręcznikowo), ale pomimo tego spółdzielnia upadła. Historia spółdzielni socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” jest o tyle niekorzystnym doświadczeniem, że jej upadek pozostawił bardzo złe wrażenie na mieszkańcach Stęszewa. Ten nieudany epizod powoduje, że potrzebna jest duża motywacja partnerstwa lokalnego, by znalazła się możliwość rozwoju ekonomii społecznej w gminie Stęszew.