Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, wybrano oferty następujących Wykonawców:

Blok 3.1 Aspekty księgowe prowadzenia spółdzielni socjalnej (8h) – Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

Blok 3.2 Aspekty prawne prowadzenia spółdzielni socjalnej (16h) – Witold Izydorczyk –Projekty Europejskie Szkolenia

Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi doradztwa biznesowego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Andrzeja Deca.

Zapytanie ofertowe 07/WCES/2015

Zapytanie numer 07/WCES/2015 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług szkoleniowych dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

Zapytanie ofertowe_usługi szkoleniowe_blok 3

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_blok 3

Zapytanie ofertowe nr 06/WCES/2015

Zapytanie numer 06/WCES/2015 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi doradztwa biznesowego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług doradztwa biznesowego.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

Zapytanie ofertowe – doradca biznesowy OWES

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, wybrano oferty następujących Wykonawców:

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługi marketingowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+., wybrano ofertę Wykonawcy:

Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak .

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/WCES/SIEC/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy 19 diagnoz sytuacji społeczno–gospodarczej w gminach w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+., wybrano ofertę Wykonawcy:

KONSORCJUM Barbara Goryńska-Bittner oraz Radomir Miński

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/WCES/2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego konsultacje i  usługi prawne w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+, w części I i II zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: POLUS CONSULTING Rafał Jaworski.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.