Zapraszamy na szkolenie z marketingu!

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (miasto Poznań, powiat poznański, śremski, średzki, szamotulski i obornicki)

pt. „Marketing i promocja jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa społecznego”.

III nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 23.08.2019r.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń


Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Maciej Witkowiak Kancelaria Radcy Prawnego

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w rozeznaniu rynku

Rozeznanie rynku: doradztwo w zakresie zadłużeń

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo,

Termin naboru wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych został wydłużony do 15 maja 2019r.

Rekrutacja uczestników do ścieżki dotacyjnej

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia.

Opis można złożyć do dnia 30 czerwca 2019r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Czytaj dalej

II nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 10.05.2019r.

Czytaj dalej