Rozstrzygnięcie rozeznania rynku dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń


Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Maciej Witkowiak Kancelaria Radcy Prawnego

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w rozeznaniu rynku