Relacja z konferencji „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce”

Konferencja „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce”, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, odbyła się w piątek 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu. Konferencja była jednym z elementów programu 30-lecia Fundacji Barka, która jest prekursorem ekonomii społecznej w Polsce. W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencję rozpoczął Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Antoni Kalisz Członek Zarządu Starostwa Powiatu Poznańskiego. Zaprezentowano specjalne videonagranie z wystąpieniem prof. Jerzego Buzka, który nie mógł przybyć na konferencję osobiście. W panelu pt. „Rola samorządów w tworzeniu warunków dla zrównoważonego rozwoju we wspólnocie lokalnej”, moderowanym przez Andrzeja Porawskiego, wieloletniego dyrektora biura Związku Miast Polskich, wzięli udział: Antoni Kalisz, Członek Zarządu Starostwa Powiatu Poznańskiego, Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, Maria Feliniak, Zastępczyni Burmistrza Strzelec Opolskich, Renata Tomaszewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego, Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki, Dariusz Szykuła, Wójt Gminy Adamów, Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Czarnków. Natomiast panel pt. „Wspólnota oparta o wartości, biznes społecznie odpowiedzialny; rola przedsiębiorców w kształtowaniu ludzkiej twarzy biznesu” , poprowadził prof. dr hab. Wiesław Ambrozik. W tej części wystąpili: Agata Garczyk-Wysocka, Partner w PwC, Jacek Siwiński, Prezes Velux Polska, Piotr Voelkel, Założyciel Grupy VOX oraz Uniwersytetu SWPS, Grzegorz Adamski, Kierownik ds. Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju, Kompania Piwowarska, Katarzyna Nowojewska, Kierownik Działu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Volkswagen Poznań. W 2. części wydarzenia miały miejsce warsztaty tematyczne. Ewa Sadowska z Barki UK, moderowała warsztat „Osoby po przejściach jako liderzy w działaniach na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych, uzależnionych, więźniów, migrantów”. Martine Wendzinski, z Barki Francja prowadziła warsztat „Rola kościołów w integrowaniu środowisk wykluczonych z szerszą społecznością”. Natomiast warsztat pt. „Od innowacji społecznych do zmian systemowych” prowadziła Agata Stafiej-Bartosik z Ashoka Polska, a warsztat „Gospodarka solidarna i ekonomia społeczna – jak popularyzować w mediach współpracę i uspołecznienie zysku we wspólnocie lokalnej?” – dziennikarz i wieloletni wiceprezes Radia Merkury – Wojciech Biedak i „Klauzule społeczne – czy mogą pomóc organizacjom obywatelskim realizować usługi użyteczności publicznej i rozwoju lokalnego budując nową jakość ich działań” moderował Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Konferencji towarzyszyły Targi Ekonomii Społecznej, podczas których zaprezentowały swoją działalność: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół, Brat-Bud Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Wydawnicze Barki, Spółdzielnia Socjalna Pracownia Artzagroda, Spółdzielnia Socjalna Talent, warsztat gastronomiczny CIS-u Fundacji Barka, Spółdzielnia Socjalna Turbo. Swoje stoiska prowadził także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – prezentując markę społecznie odpowiedzialnego designu Klunkry Wielkopolskie, a także Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Wszystkie wydarzenia jubileuszowe 30-lecia Fundacji Barka wsparli liczni partnerzy. Prezydent Miasta Poznania objął konferencję honorowym patronatem. Partnerem wydarzenia były także Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Relację z imprezy zamieściła TVP Poznań oraz Radio Poznań. Okolicznościowe artykuły opublikowały Gazeta Wyborcza oraz Głos Wielkopolski.

Konkurs na najlepsze PS

Trwa 9. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] będą nagradzani Ci, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. Można zgłosić się do konkursu do 30 czerwca.

Oto co napisał Krzysztof Alcer, Sekretarz Rady Konkursu, Wiceprezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – organizatora Konkursu [eS]: Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2019 r. Zostaną one potem ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (3000 złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe. Każde przedsiębiorstwo, które dostanie się do finału, zostanie bohaterem krótkiego filmu! Tegoroczną edycję Konkurs zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Warszawie. Finalistom zapewniamy zwrot kosztów podróży. Partnerami 9. Edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia są: Orange Polska S.A. i Fundacja Orange, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ANG Spółdzielnia, TISE, PwC, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Wszystkie informacje odnośnie Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl . W razie pytań, proszę o kontakt: krzysztof.alcer@fise.org.pl , telefon: 22 622 16 87. Serdecznie zapraszamy!

W Krobi o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach

Dzisiaj wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconemu społecznie odpowiedzialnym zamówieniom publicznym w ramach wzmacniania  partnerstwa lokalnego gminy Krobia.

Rozeznanie rynku: doradztwo w zakresie zadłużeń

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

WCES nieczynny 21 czerwca

Szanowni Państwo,

informujemy, że w piątek 21 czerwca, biuro Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej  będzie nieczynne. Zapraszamy ponownie od poniedziałku 24 czerwca.      Do zobaczenia!

Lista rankingowa z KOW

Zapraszamy do zapoznania się z lista rankingową z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków z dnia 29 maja 2019 r.

Otwarcie nowego lokalu Fundacji Orchidea

W piątek 31 maja uroczyście został otwarty nowy lokal Fundacji Orchidea, przy ul. Hetmańskiej 15-19 w Poznaniu. W okolicznościowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych Poznania, samorządów, w tym dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP Magdalena Pietrusik-Adamska, pacjenci,  a także przedstawiciel WCES.

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej wsparło funkcjonowanie Fundacji Orchidea zarówno obecnie, jak i w poprzedniej edycji projektu, pod względem doradczym i finansowym.

Konferencja Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i 30-lecie Barki

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na wydarzenia związane z 30-leciem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

7 czerwca, w godzinach 10:00 – 18:00 odbędzie się konferencja Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, a w godzinach 18:30 – 21:00 gala połączona z wręczeniem statuetki z okazji 30-lecia Barki.

8 czerwca w godzinach 11:00 – 17:00 świętować będziemy w ośrodku wypoczynkowym Barki w Chudobczycach. Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Prosimy o rejestrowanie udziału w obchodach do dnia 31.05.2019 r. do godz. 12.00

https://forms.gle/siX4HYXomDSyFqEL6

Wszelkich informacji dotyczących rejestracji udzieli: Żaneta Przepiera, tel. 573 063 275, zaneta.przepiera@barka.org.pl