Otwarcie Pracowni ES w Poznaniu

W środę 10 lipca, z udziałem Zastępcy Prezydenta Poznania, Jędrzeja Solarskiego, zostało otwarte miejsce pn. „Ładne rzeczy. Pracownia Ekonomii Społecznej”.

Przestrzeń powstała w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej i będzie prowadzona przez partnera projektu Miasto Poznań.

Miejsce usytuowane w samym centrum Poznania, przy ul. św. Marcin 57, służyć będzie do promocji idei przedsiębiorczości społecznej, konsultacji i regularnych dyżurów doradców WCES,  spotkań i wydarzeń animowanych przez podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe czy warsztaty terapii zajęciowej.

Podczas uroczystego otwarcia ofertę projektu WCES po stronie Miasta przedstawiła  Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Spotkanie prowadziły Małgorzata Cieślak i Renata Lewicka – odpowiedzialne za kreację tego miejsca. Catering przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Cuda -Garnki”. Niespodzianka były warsztaty zielarskie przygotowane przez przedsiębiorstwo społeczne Kasztelania Ostrowska.