Konkurs na koncepcję PS

Konkurs na koncepcję Przedsiębiorstwa Społecznego działającego w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe.

W Konkursie zostały przewidziane nagrody:

miejsce I – 5.000,00 zł,

miejsce II – 3.000,00 zł,

miejsce III – 1.000,00 zł.

 

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest głównie do pełnoletnich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, osób indywidualnych zainteresowanych rozwojem kariery w obszarze ekonomii społecznej, studentów kierunków społecznych z subregionu poznańskiego (Powiat Poznań, poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki). Ma na celu pobudzenie wyobraźni biznesowej i wykreowanie nowych rodzajów usług przez przedsiębiorstwa społeczne, a także podniesienie jakości usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne.

Koncepcje należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2018 r. na adres: elzbieta.malik@barka.org.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 sierpnia 2018 r. poprzez zamieszczenie informacji na konkursowym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/181689579357745/

                                        

Regulamin konkursu: Regulamin Konkursu ES-KONCEPCJA

Kluczowe sfery rozwojowe: Zał 2 Kluczowe sfery rozwojowe

Formularz zgłoszeniowy: Zał 1 Formularz zgłoszeniowy

Koncepcja PS: Zał 3 Koncepcja PS