Fundacja Tyflologika

Tam, gdzie jest wola, jest i sposób.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz reintegracji i integracji społecznej oraz zawodowej, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowanie działalności rozwojowej, w tym działalności edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej i badawczej, skierowanej do społeczności lokalnych i całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych i sektora edukacji.

Fundacja powstała w listopadzie 2013 roku. Jej założyciel, Łukasz Kozłowski , na bazie osobistych doświadczeń edukacyjnych i potrzeby wynikającej z niedoskonałości systemu nauczania, pragnął stworzyć organizację, która wypracuje własny mechanizm kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dlaczego nazwa Tyflologika?

Tyflologia (z gr. typhlos – niewidomy) – nauka zajmująca się problemami utraty wzroku. Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Siedziba Fundacji znajduje się w centrum Poznania i jest przystosowana dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z komputerów. Nasza kadra składa się w większości z osób z niepełnosprawnościami. W naszej pracy wykorzystujemy więc nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim życiowe doświadczenie.

Dane kontaktowe:

ul. Grunwaldzka 19 (2 piętro, pokój 4), 60-782 Poznań

tel.: 665 012 114

e-mail: fundacja@tyflologika.pl

www.tyflologika.pl

Oferta:

– audyty i projektowanie stron www,

– język angielski – specjalizujemy się w nauczaniu osób z niepełnosprawnością wzrokową,

– uczymy korzystać z komputera i internetu, mamy komputery i oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– gabinet masażu,

– psychoterapia i coaching.