Partnerstwo w Komornikach

Partnerstwo lokalne tworzy Wójt Jan Broda, radni, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy szkół oraz przedsiębiorcy lokalni, a także przedstawiciele społeczności lokalnej i działacze społeczni. Celem nadrzędnym partnerstwa jest doprowadzenie do powstania podmiotów ekonomii społecznej, których do tej pory brakuje w Komornikach. Obecnie partnerstwo włączyło się w proces opracowywania programu rewitalizacji, w ramach którego ma powstać centrum integracji społecznej, klub seniora i centrum kultury. Partnerstwo lokalne w styczniu 2018 uczestniczyło w wizycie studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Pniewach, Kwilczu i Poznaniu, by lepiej poznać formułę działania CIS i spółdzielni socjalnych.