Fundacja ORCHidea

Fundacja została powołana 01.09.2015 r.  w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytetem działań Fundacji jest zwiększenie dostępu do wielospecjalistycznego wsparcia dorosłych osób oraz seniorów z deficytami neurologicznymi.

Zarząd Fundacji ORCHidea tworzą Aleksandra i Piotr Orchowscy, oboje z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w pracy z osobami m.in. po udarach mózgu i z innymi zaburzeniami neurologicznymi.

Fundacja zatrudnia etatowo 2 osoby i współpracuje, w zależności od potrzeb,  z 4-10 specjalistami z dziedziny psychologii, neurologopedii oraz fizjoterapii.

W ramach PES, Fundacja ORCHidea organizuje specjalistyczne warsztaty.  Oferta warsztatów/szkoleń obejmuje różne zagadnienia z obszaru zdrowia (np. diagnoza, terapia, konkretne zaburzenia neurologiczne, profilaktyka, spowalnianie procesów starzenia się, stres związany z zawodem medycznym). Szkolenia poszerzają wiedzę specjalistyczną uczestników oraz stwarzają możliwość wymiany doświadczeń, tym samym wpływając na wzrost poziomu świadczonych usług specjalistycznych na terenie Wielkopolski. Prowadzący dzielą się swoim doświadczeniem klinicznym, uzupełniając wiedzę uczestników szkoleń.

Dane kontaktowe:

gabinety ul. Bułgarska 86/1, 62-052 Poznań

tel. 782 271 227

e-mail: fundacja.orchidea@gmail.com (zarząd)

fundacjaorchidea@poczta.fm (administracja)

www.fundacjaorchidea.pl

www.facebook.com/Fundacja-ORCHidea-1649264488656070/

Oferta:

Szkolenia:

– „Trudności w porozumiewaniu się słownym w wyniku uszkodzenia mózgu”,

– „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna”,

– „Diagnoza afazji”,

– ”Terapia afazji”,

– „Jak rozmawiać z rodziną/opiekunami osób z uszkodzeniem mózgu”,

– „ Naturalne i patologiczne procesy związane z wiekiem”,

– „Neurorehabilitacja ruchowa osób z uszkodzeniem mózgu”,

– „Jak trenować pamięć?”,

– „Konsekwencje uszkodzenia mózgu – obraz kliniczny chorego”,

– „Wypalenie zawodowe” (dla pracowników służby zdrowia).