Finansowanie działalności spółdzielni socjalnej

Istnieje szereg możliwości za pomocą których można uzyskać wsparcie oraz środki na funkcjonowanie spółdzielni socjalnej na wolnym rynku. Założyciele muszą podjąć decyzję o finansowaniu rozpoczęcia swojej działalności (środki na niezbędny sprzęt, adaptacje lokalu, maszyny) jeszcze przed zarejestrowaniem spółdzielni socjalnej (przed uzyskaniem wpisu do KRS), ponieważ większość dofinansowań przeznaczona jest na nowo powstające podmioty.

Do pobrania: