Zakres działań

WCES prowadzi działania i świadczy usługi w 4 zakresach:

  • animacji w środowiskach lokalnych
  • inkubacji nowych Przedsiębiorstw Społecznych
  • wsparcia istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
  • reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem