Zapytanie ofertowe nr 66/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 66/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi drukarki 3D/oprogramowania MAKERBOT REPLICATOR 5-TH GENERATION oraz skanera 3D/oprogramowania SHINING EIN SCAN SE w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 66 – kurs 3D

załączniki do zapytania nr 66 – kurs 3D