Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 62/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu nr 62/WCES/2017 dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C+E” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu – Wildzie

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.