Sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2014 roku

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpracy z pracodawcami z terenu Poznania i powiatu poznańskiego.Rok 2014 minął pod znakiem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy weszły w życie w maju 2014 roku, restrukturyzując pracę urzędu i wprowadzając szereg nowych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz możliwości współpracy z pracodawcami.

Warto zauważyć fakt, że miniony rok przyniósł poprawę sytuacji na rynku zatrudnienia. Zmienną, która o tym fakcie świadczy w sposób znaczący, jest zwiększenie się liczby ofert pracy, zgłaszanych przez pracodawców. Urząd miał do dyspozycji ponad 15,5 tys. ofert zatrudnienia. Tak dobrej sytuacji nie było od 2007 roku.

Urząd swoimi działaniami wspierał lokalnych pracodawców i prowadził szeroko zakrojone akcje promujące współpracę ze służbami zatrudnienia. Zachęcaliśmy przedsiębiorców do wspólnego działania oferując nasze formy pomocy finansowej przy tworzeniu nowych miejsc pracy.

Szczegółowy opis wszystkich podejmowanych przez nas działań znajdą Państwo w poszczególnych rozdziałach opracowania.

Do pobrania: