Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego z Spółdzielnią Socjalną An Vacuum

Szanowni Państwo, spieszymy poinformować, iż w dniu 12.12.2014 roku nastąpiło podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego pomiędzy Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka a Spółdzielnią Socjalną An Vacuum z siedzibą w Gnieźnie. Umowę podpisali ze strony spółdzielni socjalnej Pan Andrzej Nowik – Prezes Zarządu, oraz Pan Maciej Szmaj – Wiceprezes Zarządu natomiast ze strony Fundacji Barka Pani Katarzyna Kokot-Małach na mocy upoważnienia Zarządu Fundacji pełniąca funkcję Koordynatora projektu Wielopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Podpisanie_umowy_AnVacuum

Spółdzielnia socjalna An Vacuum zajmować się będzie wykonywaniem instalacji próżniowych dla szpitali oraz innych placówek medycznych.

Życzymy powodzenia oraz trzymamy kciuki za pomyślność przedsięwzięcia !
Zespół WCES.