Ku zawiązaniu spółdzielni socjalnej An Vacuum

W dniu 07 października 2014 roku w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu obyło się spotkanie grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej, której członkami są mieszkańcy  Gniezna oraz Poznania . Pomysłem założenia spółdzielni socjalnej są usługi pneumatyczne (instalacje próżniowo-ciśnieniowe), wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i klimatyzacyjnych, naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Grupa spotkała się celem złożenia w biurze projektu WCES dokumentacji związanej z otrzymaniem wsparcia finansowego oraz pomostowego umożliwiającego uruchomienie działalności gospodarczej.

Za pomyślność przedsięwzięcia gospodarczego trzymamy kciuki

Ku zawiązaniu spółdzielni socjalnej An Vacuum