Drugie spotkanie partnerskie w gminie Gniezno

W dniu 19.08.2014 w godzinach 10.00-13.00 odbyło się drugie spotkanie partnerskie w gminie Gniezno w powiecie gnieźnieńskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu miasta, przedstawiciele organizacji obywatelskich z gminy oraz osoby zakładające spółdzielnie socjalną w Gnieźnie. Ze strony Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka realizatora będącego Liderem projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej udział wzięła pani Barbara Sadowska animator partnerstw lokalnych. Odbyte spotkanie partnerskie jest kontynuacją cyklu budowania partnerstwa lokalnego w gminie Gniezno.