Zapytanie ofertowe nr 05/2014 mające na celu wyłonienie opiekunów Grup Inicjatywnych / Spółdzielni Socjalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2014/WCES – zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie opiekunów Grup Inicjatywnych / Spółdzielni Socjalnych, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie opiekunów Grup Inicjatywnych / Spółdzielni Socjalnych, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Szczegół zapytania ofertowego znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Zapytanie ofertowe nr 05/2014 mające na celu wyłonienie opiekunów Grup Inicjatywnych / Spółdzielni Socjalnych

Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie szkoleniowców

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2014/WCES – zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń dla grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2014/WCES – zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie szkoleniowców

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014/WCES – zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń dla grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń w Poznaniu dla grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Szczegół zapytania ofertowego znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Zapytanie ofertowe 02/2014/WCES mające na celu wyłonienie szkoleniowców

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES – zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń obejmująca świadczenie usług noclegowych, cateringu oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Szczegół zapytania ofertowego znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Zapytanie ofertowe nr 01/2014/WCES na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal