Zapytanie ofertowe 01/WCES/2015

Zapytanie numer 01/WCES/2015 dotyczące wyboru wykonania usługi doradztwa biznesowego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług doradztwa biznesowego w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz osób i podmiotów zainteresowanych ich założeniem przez okres 36 miesięcy, 160 godzin miesięcznie.

Obszary tematyczne doradztwa:

  • branżowe, zw. z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i odpłatnej statutowej (dopasowane dla danego klienta – w tym doradztwo zawodowe i branżowe),
  • poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
  • przygotowanie i praca nad biznes planem ( w tym prowadzenie 2 dniowych warsztatów dla 7 grup inicjatywnych PS),
  • współpraca z pośrednikami finansowymi (wybranymi w ramach PO WER) oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio dla PES.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

Zapytanie ofertowe – doradca biznesowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Otwarcie restauracji „Wspólny Stół”

Pstrąg kiekrzański i gicz jagnięca to specjały otwartej w czwartek w Poznaniu restauracji „Wspólny Stół”, współtworzonej przez osoby wychodzące z nałogów i długotrwale bezrobotne. Dzięki tej inicjatywie osoby wykluczone społecznie mają szanse na zdobycie pracy. Według twórców restauracji – „Wspólny stół” to miejsce, w którym łączy się miłość do jedzenia, ludzi i chęć pomocy osobom wykluczonym społecznie, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Czytaj dalej

Akredytacja Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla WCES

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy iż w dniu 23 lipca 2015 roku Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej otrzymało akredytację „Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości” podpisaną przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Pana Władysława Kosiniak-Kamysz. Czytaj dalej

Powstała Spółdzielnia Socjalna Paumark w Śremie

W dniu 29 lipca 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej Paumark w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu. Czytaj dalej

GW: otwarto pierwszą kawiarnię tworzoną przez osoby z niepełnosprawno

Gazeta Wyborcza: „Kawiarnia Dobra” jest pierwszą w Poznaniu, którą współtworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te mają szczególnie trudną sytuację na rynku pracy. Według wyliczeń tylko niecałe 16 proc. osób z niepełnosprawnością intelektualną w regionie może liczyć na zatrudnienie.” Czytaj dalej

GW: „Na Śródce jest coraz ciekawiej”

Mieszkańcy Śródki zapraszają poznaniaków na koncerty na moście Jordana: co dwa tygodnie, po niedzielnej sumie w katedrze. W dzielnicy rozwija się też ekonomia społeczna, osoby długotrwale bezrobotne znajdują pracę. Czytaj dalej

Zaproszenie na promocje podmiotów Ekonomii Społecznej – Poznań, Śródka

Fundacja Barka wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej organizuje w najbliższą niedzielę 28 czerwca na Rynku Śródeckim w Poznaniu w godzinach od 15.00 do 18.00 wydarzenie mające na celu promocję podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz centrów integracji społecznej) w ramach „Festiwalu Ekonomii Społecznej”. Czytaj dalej

Wesprzyj Dobrą Kawiarnie !

Zachęcamy Państwa do wsparcia inicjatywy Dobrej Spółdzielni Socjalnej

Razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną tworzymy Dobrą Kawiarnię przy ul. Nowowiejskiego 15 w Poznaniu, gdzie będzie zatrudnionych 6 osób, byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla nas osoby z niepełnosprawnością intelektualną są specjalistami od spraw dobrych i prostych – dostrzegamy ich potencjał i czystość intencji. Czytaj dalej